• Header-Werk-verpakking-overig-tekst

Copyright

Op de webpagina’s van Leerdamdruk is het auteursrecht van toepassing. Niets uit de inhoud van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leerdamdruk. Elke vorm van ongeoorloofd gebruik van de webpagina's van Leerdamdruk wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht en zal met alle juridische middelen worden bestreden.

Disclaimer

Leerdamdruk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op deze website of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Ook is Leerdamdruk niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.
Aan de gegevens die op deze website worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd.

Leerdamdruk gaat samenwonen

De muren zijn gestuct, de parkeerplaatsen bestraat, de bureaus staan op hun plek en de bouwvakkers hebben hun laatste gereedschap gepakt.

Vanaf 24 november 2014 zitten wij met samen met onze twee Communicatie Centraal-partners Arxx en Clixxoo in ons volledig vernieuwde en uitgebouwde pand op de Nijverheidstraat 12A, 4143 HM in Leerdam. Handig voor onszelf, maar ook zeker voor u als klant: alles onder één dak.

e-mail signature verhuizing-nieuw